Simple Hearing Test – Polish

< BACK TO MAIN MENU

Uwagi wstępne: – proszę dokładnie przeczytać poniższe informacje przed zapisaniem
programu w telefonie komórkowym i rozpoczęciem badania słuchu.
– dziecko powinno znać głosy i nazwy zwierzątek:
krowa ( 500 Hz ), kogut (1500 Hz ), ptaszki ( 4000 Hz ).
Aby to sprawdzić należy przeprowadzić TRENING po zapisaniu
programu w komórce.

TRENING

Trening pomaga przygotować dziecko do badania słuchu i do kalibracji telefonu komórkowego.
Podczas treningu dźwięki testowe ( głosy zwierzątek ) są odgrywane znacznie głośniej niż podczas badania słuchu i dziecko powinno umieć wskazać prawidłowy obrazek w powtarzalny sposób.
Każdy z tych dźwięków może być powtarzany wielokrotnie, aby uzyskać pozytywny rezultat treningu. Do treningu można używać głośnika zamiast słuchawek.

KALIBRACJA

Przed przystąpieniem do badania słuchu należy przeprowadzić kalibrację
aparatu. W tym celu należy zapisać (wyłącznie dla siebie) Numer Użytkownika wyświetlony zaraz po zapisaniu programu w komórce. Potem po wybraniu Kalibracji z głównego Menu, ten numer należy wpisać we wskazanym miejscu. Zabezpiecza on aparat przed zmianą kalibracji przez niepowołane osoby.

Kalibracja poziomu akustycznego sygnałów testowych wytwarzanych przez aparat komórkowy oparta jest na tzw. „kalibracji biologicznej” odniesionej do poprawnego słuchu dziecka, który był niedawno sprawdzony. Dziecko powinno być zdrowe podczas tej kalibracji (bez przeziębienia, infekcji itp.). Proszę się upewnić, że woskowina nie blokuje kanału usznego.
Kalibrację należy przeprowadzać w cichym pokoju unikając ingerencji osób trzecich oraz dźwięków radia, TV itp.

Rozłóż obrazki zwierząt na stole przed dzieckiem lub poproś je, aby ustnie nazwało
zwierzątko. Dźwięki powinny być nadawane z telefonu komórkowego do ucha dziecka z odległości ok. 30 cm. Podczas kalibracji należy ustalić minimalny poziom głośności głosu każdego zwierzątka, dla którego dziecko każdorazowo poprawnie wskaże właściwy obrazek, lub powie jego nazwę. Głośność nadawanych dźwięków można zmieniać na wyświetlonej skali głośności używając przycisków “+ -“ .

Kalibracja powinna być przeprowadzona oddzielnie dla głośnika i oddzielnie dla każdej słuchawki. Powrót do głównego Menu automatycznie zapisze wyniki kalibracji w pamięci komórki. Zaleca się oddzielnie zapisać wszystkie numery kalibracji, dzięki czemu można później odtworzyć kalibracje bez dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba.

BADANIE SŁUCHU

Przed rozpoczęciem badania należy upewnić się, że dziecko potrafi w powtarzalny sposób rozpoznać głosy zwierzątek nadawane do jego ucha z odległości ok. 30 cm.
(takiej samej jak podczas kalibracji komórki). W cichym pokoju dziecko powinno siedzieć blisko stołu z rozłożonymi przed nim obrazkami. Głosy zwierzątek mogą być nadawane z głośnika lub słuchawek

Podczas badania należy zapisywać poprawne i błędne reakcje dziecka nadając każdy głos minimum 3 razy do każdego ucha zmieniając kolejność dźwięków i uszu. Należy zwrócić uwagę, aby dziecko wskazało obrazek lub wymieniło nazwę zwierzątka dopiero po – a nie przed nadaniem dźwięku. Nie należy krytykować błędnych odpowiedzi dziecka, natomiast chwalić odpowiedzi poprawne. Jeśli dziecko traci zainteresowanie badaniem, wtedy należy kontynuować je po jakimś czasie lub innego dnia.

Dziecko z normalnym słuchem powinno prawidłowo wskazać obrazek lub wymienić nazwę zwierzątka minimum 2 razy na 3 prezentacje jego głosu.

Jeśli Dziecko nie odpowie prawidłowo ( mniej niż 2 razy) nawet na jeden głos nadawany do danego ucha wtedy należy się skontaktować z właściwym ośrodkiem medycznym, celem przeprowadzenia dokładnych badań.

Więcej informacji i możliwość wydrukowania obrazków można znaleźć na stronie:

www.mobilemedico.com

UWAGA: użycie tego programu jest dozwolone tylko po zapoznaniu się z ZASTRZEŻENIEM i zaakceptowaniem jego warunków.

ZASTRZEŻENIE: Sprawdzanie słuchu dziecka telefonem komórkowym nie zastępuje profesjonalnego badania słuchu, ale rezultaty tego sprawdzania pozwalają na wczesne wykrycie problemu i wczesne rozpoczęcie leczenia, co jest niezwykle ważne dla usunięcia lub wstrzymania rozwoju wady słuchu.

Mobilemedico nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie programu, błędną interpretację wyników przesiewowego badania słuchu telefonem komórkowym, niewłaściwą jego kalibrację wykonaną przez użytkownika, brak współpracy ze strony dziecka, brak właściwej czystości/higieny słuchawek i powstałych z tego powodu uszkodzeń lub infekcji uszu, nieprawidłowe umiejscowienie na uszach dziecka z włożonymi już małymi słuchawkami dousznymi – dodatkowych, tłumiących hałas dużych słuchawek nausznych, nieprawidłowe użytkowanie telefonu komórkowego i jego wady techniczne powodujące przerywanie głosu, głośne trzaski i niestabilną pracę.

Mobilemedico nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty związane ze stosowaniem jego programu do wstępnego sprawdzania słuchu i brak właściwej akcji ze strony badającego słuch w przypadku wykrycia wady słuchu.

email adres: info@mobilemedico.com

Kliknij tutaj: mobilemedico.apk aby zapisać program w telefonie komórkowym.